DE
EN
 

Transakčné poradenstvo

Máme skúsenosti s poskytovaním poradenstva pri projektoch kúpy a predaja spoločností a podnikových reštrukturalizáciách. V spolupráci s právnickou kanceláriou vieme identifikovať všetky potenciálne riziká a navrhnúť možné scenáre riešení. Pri finančnom due diligence je našou úlohou analýza finančných ukazovateľov a identifikácia rizikových oblastí nákladových a výnosových položiek. Pri účtovnom due diligence sa zameriavame okrem iného na nastavenie odpisových plánov a tvorbu opravných položiek, ktoré zohľadňujú dočasné zníženie hodnoty majetku. Pri daňovom due diligence identifikujeme potenciálne daňové riziká, zameriavame sa na overenie najmä dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty.

Napíšte nám