DE
EN
 

HLB

Prostredníctvom siete HLB International máme dostatočné medzinárodné zázemie, ktoré umožňuje spoluprácu na medzinárodných projektoch v oblasti daní, auditu, účtovníctva a poradenstva.

HLB International je dynamicky rozvíjajúca sa sieť nezávislých účtovných a poradenských firiem, ktoré ponúkajú svojim klientom služby v oblasti auditu, daní a účtovníctva. Bola založená v roku 1969 ako výsledok spolupráce 5 rôznych firiem z piatich krajín za účelom cezhraničnej spolupráce v prospech svojich klientov. V súčasnosti členovia HLB International prostredníctvom viac ako 27 000 profesionálov v 153 krajinách sveta kombinujú lokálne odborné znalosti a medzinárodnú pôsobnosť, aby pomohli svojim klientom rásť nie len na národnej ale aj globálnej úrovni.

Motto HLB – „Together we make it happen“/ „Spoločne to dokážeme“ je výsledok filozofie HLB International. Len spolupráca medzi členskými firmami a úzke vzťahy s klientami vedú k najlepším výsledkom a pridanej hodnote pre všetky zúčastnené strany.

Spoločnosti MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. sa stali súčasťou HLB International v roku 2005.

HLB International
Head Office
21 Ebury Street
London, SW1W 0LD
United Kingdom
T: +44 (0)20 7881 1100
F: +44 (0)20 7881 1109
https://www.hlb.global
Napíšte nám