DE
EN
 

Medzinárodné daňové poradenstvo

Ako člen medzinárodnej skupiny nezávislých audítorov a daňových poradcov HLB International, sme schopní pre našich klientov poskytnúť solídnu poradenskú základňu pre činnosť slovenských podnikateľov v zahraničí a zahraničných podnikateľov v tuzemsku.

Prehľad našich služieb v oblasti medzinárodného daňového poradenstva:

  • poradenstvo v oblasti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, licenčných poplatkov
  • transferové oceňovanie, vypracovanie transferovej dokumentácie
  • poradenstvo pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily
  • daňové due-diligence
  • medzinárodná problematika dane z pridanej hodnoty

Napíšte nám